ตัวแทนจำหน่าย อำเภอเมือง

 • 52  ม.12  บ้านน้ำโท้ง  ต.บ่อแฮ้ว  อ.เมือง  ลำปาง
 • โทร. 054  225  765 , 081  472  7451

 • https://www.embed-map.com

 • 109  ม.8  บ้านนาป้อใต้  ต.ต้นธงชัย  อ.เมือง  จ.ลำปาง
 • โทร. 098  596  6654 , 081  746  5529

 • https://www.embed-map.com

 • 57  ม.10  ต.บ้านเอื้อม  อ.เมือง  จ.ลำปาง
 • โทร. 085  626  0719

 • https://www.embed-map.com

 • 165  ม.14  บ้านห้วยยาง  ต.บ้านเสด็จ  อ.เมืองลำปาง  จ.ลำปาง
 • โทร. 085  623  9054 , 080  127  4415

 • https://www.embed-map.com