วันหยุดประจำปี 2567


 

วันที่

รายละเอียด


 
1 มกราคม 2567
วันขึ้นปีใหม่

 
2 มกราคม 2567
วันหยุดชดเชยวันสิ้นปี

 
24 กุมภาพันธ์ 2567
วันมาฆบูชา

 
13 เมษายน 2567
วันสงกรานต์

 
15 เมษายน 2567
วันสงกรานต์

 
16 เมษายน 2567
วันสงกรานต์

 
1 พฤษภาคม 2567
วันแรงงานแห่งชาติ

 
3 มิถุนายน 2567
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมล ลักษณ พระบรมราชินี

 
29 กรกฎาคม 2567
วันหยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 
12 สิงหาคม 2567
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

 
23 ตุลาคม 2567
วันปิยมหาราช

 
5 ธันวาคม 2567
วันคล้ายพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร,วันชาติไทย,วันพ่อแห่งชาติ

 
31 ธันวาคม 2567
วันสิ้นปี