สมัครงาน

พนักงานฝึกอบรม(บุคคล) **รับด่วน     [ 1 อัตรา ]

 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ขับรถได้ มีใบอนุญาตขับขี่
 • พนักงานขายกาแฟ **รับด่วน            [ 1 อัตรา ]

 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • รักงานบริการ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เจ้าหน้าที่ขายโครงการ                    [ 1 อัตรา ]

 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ขับรถได้ มีใบอนุญาตขับขี่
 • ช่างติดตั้ง - จัดส่ง                       [ 5 อัตรา ]

 • เพศชาย อายุ 21-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ไฟฟ้า
 • ขับรถได้ มีใบอนุญาตขับขี่
 • ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์                  [ 1 อัตรา ]

 • เพศชาย อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป ช่างยนต์
 • ขับรถได้ มีใบอนุญาตขับขี่
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ                           [ 1 อัตรา ]

 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 -30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้ Microsoft Office ได้ บุคลิกภาพคล่องแคล่ว มีไหวพริบ
 • พนักงานขายรถจักรยานยนต์ใหม่         [ 1 อัตรา ]

 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • รักงานบริการ มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พนักงานขายสินค้า AUDIO & VISUAL  [ 1 อัตรา ]

 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • รักงานบริการ มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พนง.ส่งเสริมการขาย และกิจกรรมพิเศษ           [ 1 อัตรา ]
 • เพศชาย อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • ขับรถได้ มีใบอนุญาตขับขี่
 • พนักงานคลังสินค้า                       [ 1 อัตรา ]

 • เพศชาย อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • ขับรถได้ มีใบอนุญาตขับขี่
 • พนง.ขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (สาขาบิ๊กซี)   [ 1 อัตรา ]

 • เพศหญิง อายุ 22-28 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • รักงานบริการ มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พนักงานรักษาความปลอดภัย             [ 1 อัตรา ]

 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6-ปวส. ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถอ่านออกเขียนได้
 • www.niyomlampang.com

 • สวัสดิการ 1.เครื่องแบบพนักงาน 2.ประกันสังคม 3.รางวัลนำซื้อสินค้า 4.ซื้อสินค้าราคาพิเศษ

 • หลักฐานการสมัคร
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ,สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน,สำเนาวุฒิการศึกษา,หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร(ชาย),ใบผ่านงาน ฯลฯ