วันหยุดประจำปี 2561


 

วันที่

รายละเอียด

 

 
1 มกราคม 2562
วันขึ้นปีใหม่
 
 
19 กุมภาพันธ์ 2562
วันมาฆบูชา
 
 
13 เมษายน 2562
วันสงกรานต์
 
 
15 เมษายน 2562
วันสงกรานต์
 
 
16 เมษายน 2562
วันสงกรานต์
 
 
1 พฤษภาคม 2562
วันแรงงานแห่งชาติ
 
 
6 พฤษภาคม 2562
วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 
 
18 พฤษภาคม 2562
วันวิสาขบูชา
 
 
16 กรกฎาคม 2562
วันอาสาฬหบูชา
 
 
12 สิงหาคม 2562
วันแม่
 
 
23 ตุลาคม 2562
วันปิยมหาราช
 
 
5 ธันวาคม 2562
วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
 
 
31 ธันวาคม 2562
วันสิ้นปี