สาขา

บริษัท นิยมพานิชลำปาง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

359/17 ถ.บุญวาทย์(ฉัตรไชย) ต.สวนดอก
อ.เมือง จ. ลำปาง 52100

โทร. : (054) 222-999

แฟกซ์ : (054) 222111

เวลาทำการ : เปิด จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00 - 18.30 น.
และปิดทำการวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์


บริษัท นิยมพานิชลำปาง จำกัด (สาขาเถิน)

209/4 หมู่ 12 ต. ล้อมแรด
อ. เถิน จ. ลำปาง

โทร. : (054) 291-022

แฟกซ์ : (054) 326-996

เวลาทำการ : เปิด จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.
และปิดทำการวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์


บริษัท นิยมพานิชลำปาง จำกัด (สาขาเทเลวิช บิ๊กซี)

65 ถ. ไฮเวย์ลำปาง – งาว ต. สบตุ๋ย
อ. เมือง จ. ลำปาง

โทร. : (054) 352-620

เปิดทำการทุกวัน 10.00 - 20.00 น.


บริษัท นิยมพานิชลำปาง จำกัด (สาขาพระเจ้าทันใจ)

11–13 ถ. พระเจ้าทันใจ ต. เวียงเหนือ
อ. เมือง จ. ลำปาง

โทร. : (054) 228-633

เปิด จันทร์ - เสาร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
และปิดทำการวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์


บริษัท นิยมพานิชลำปาง จำกัด (สาขาทิพย์ช้าง)

258/12–13 ถ. ทิพย์ช้าง ต. สวนดอก
อ. เมือง จ. ลำปาง

โทร. : (054) 228-622

เปิด จันทร์ - เสาร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
และปิดทำการวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์


บริษัท นิยมพานิชลำปาง จำกัด (สาขาตลาดสนามบิน)

23/1-3 ถ.พระบาท ต. พระบาท
อ. เมือง จ. ลำปาง

โทร. : (054) 315-122

เปิด จันทร์ - เสาร์ เวลา 9.30 - 18.30 น.
และปิดทำการวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์


บริษัท นิยมพานิชลำปาง จำกัด (สาขาไอเซอร์วิส)

359/20 ถ.บุญวาทย์(ฉัตรไชย) ต. สวนดอก
อ. เมือง จ. ลำปาง

โทร. : (054) 228-622

เปิด จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00 - 18.00 น.
และปิดทำการวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์