ของกิ๋นบ้านเฮาร้านบริการอาหารพื้นเมืองและอาหารไทย บริหารห้องจัดเลี้ยงสไตล์รีสอร์ท ขนาดตั้งแต่ 2 ถึง 36 ท่านพร้อมห้องคาราโอเกะ วี.ไอ.พี. จำนวน 11 ห้อง  บริการ Internet ไร้สาย
( Wi-Fi ) สำหรับทุกการเชื่อมต่อธุรกิจ ของคุณ เพิ่มความเป็นส่วนตัวในการพักผ่อน สังสรรค์
ในบรรยากาศรีสอร์ท พร้อมดนตรีโฟล์คซอง

เวลาเปิด-ปิดร้าน
     11.00 น. – 24.00 น.

ที่ตั้ง/เบอร์โทร
     เลขที่ 72 ถนนจามเทวี  ตำบลเวียงเหนือ  อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
     โทรศัพท์ 054-226514, 054-312211, 086-659-7448
     เว็บไซต์ www.kongkinbaanhao.com

สิทธิประโยชน์สำหรับ blu Card
     ส่วนลดเงินสด (เฉพาะค่าอาหาร) จำนวน 10%
     ส่วนลดบัตรเครดิต (เฉพาะค่าอาหาร) จำนวน 5%

เงื่อนไขในการใช้ blu Card
     -แสดง blu Card ทุกครั้งที่ใช้สิทธิ
     -ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการฯ ของร้านค้า มิถุนายน 2552 - มิถุนายน 2554

Niyomphanich Lampang copyright© 2009